Thứ Ba, 08 2016 02:53 CH
中国的
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng ĐẠT hạ THỬ VIỆN CHỦ CHÙA PHÁP ĐÀN - LONG AN (1923-2004) I. THÂN THẾNi trưởng Đạt Thử, Pháp danh Tánh Đàn, thế danh Huỳnh Thị Hai, sinh năm 1923 (Quý Hợi) tại xã Nghĩa Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thân phụ là cụ ông Huỳnh Văn Quyền, thân mẫu là cụ bà Lưu Thị Khánh. Ni trưởng là con cả trong gia đình có mười một chị em. Gia đình thuộc tầng lớp trung nông, có nề nếp, theo truyền thống Nho gia, thâm tín Phật pháp. Ni trưởng có lòng hiếu thảo, tánh thông minh học hành sáng dạ, ngoan hiền và đặc biệt có...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng TỪ hạ HƯƠNG VIỆN CHỦ CHÙA LINH PHONG - ĐÀ LẠT (1917 – 2006) I. THÂN THẾNi trưởng thế danh là Hoàng Thị Phù Dung, Pháp danh Tâm Hồng, tự Từ Hương, hiệu Diệu Hòa, sinh năm Đinh Tỵ (1917) trong một gia đình trung lưu tại Quảng Nam. Thân phụ là cụ ông Hoàng Đình Phong, Pháp danh Tâm Thể, thân mẫu là cụ bà Hoàng Thị Hiệp, Pháp danh Tâm Hòa. Vốn sanh trưởng trong gia đình Nho học, lại có lòng sùng mộ Phật pháp nên từ thuở nhỏ Ni trưởng đã sớm có ý định xuất gia.Trong sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông – Tây,...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng TÂM hạ ĐĂNG VIỆN CHỦ CHÙA LINH SƠN – TP. NHA TRANG (1915 - 2005) I. THÂN THẾNi trưởng Hạnh Viên thế danh là Bùi Thị Hải, húy thượng Tâm hạ Đăng, tự Hạnh Viên, hiệu Chơn Như thuộc dòng Thiền Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43. Sinh ngày 25 tháng Chạp năm Ất Mão (1915) tại Thành nội Huế, tỉnh Thừa Thiên trong một gia đình Phật giáo.Thân phụ là ông Đốc học Bùi Chương, Pháp danh Hồng Huy, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Lan, Pháp danh Tâm Đức. Gia đình có tám chị em (năm gái, ba trai), Ni trưởng là con cả. II. THỜI KỲ XUẤT...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI SƯ thượng ĐÀM hạ NGHI (1938 - 2007) I. THÂN THẾNi sư Đàm Nghi, thế danh Vũ Thị Đơ, sinh năm 1938 (Mậu Dần) tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Ni sư là con cả trong gia đình có năm anh chị em (một trai, bốn gái). Thân phụ là cụ ông Vũ Văn Tỳ, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Bến. Vốn được sinh ra trong một gia đình có lòng kính tín Tam Bảo, thường lui tới chốn Già lam, nhờ đó Ni sư sớm tiếp cận học hỏi giáo lý Phật đà, nhận biết cảnh đời giả tạm nên có chí nguyện xuất gia. II. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI SƯ thượng ĐÀM hạ XUÂN TRỤ TRÌ CHÙA PHỔ TẾ – HÀ TÂY (1937- 2006) I. THÂN THẾ Ni sư Đàm Xuân, Pháp hiệu Tâm Hương, thế danh Đinh Minh Quán; sinh ngày 27 thánh 03 năm 1937 (Đinh Sửu) tại thôn Đoài Phụ, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định là người con thứ năm trong gia đình. Thân phụ là cụ ông Đinh Viết Am, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Ù. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân thuần túy có lòng kính tin Tam Bảo, sâu trồng ruộng phước nơi Tăng già, trong gia đình có nhiều người xuất gia học đạo nên Ni sư...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng ĐÀM hạ VIỄN (1921-2006) I. THÂN THẾNi trưởng Đàm Viễn, thế danh Lương Thị Vân, sinh ngày 23 tháng 8 năm 1921 (Tân Dậu) tại thôn Duy Tân xã Minh Tân, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình. Ni trưởng là người con thứ bảy trong gia đình có mười anh chị em (năm trai, năm gái). Thân phụ là cụ ông Lương Đức Quảng, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Bình.Vốn sinh ra và trưởng thành trong gia đình trung nông, am tường Nho học, mến mộ đạo Phật. Do ảnh hưởng đạo đức của song thân và có túc duyên sâu dày với Phật pháp, Ni trưởng...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng NHƯ hạ NGHĨA NGUYÊN CỐ VẤN THƯỜNG VỤ NI BỘ BẮC TÔNG VIỆN CHỦ CHÙA HẢI HUỆ - SA ĐÉC (1907-1989) I. THÂN THẾNi trưởng thế danh là Võ Thị Nga, Pháp danh Như Nghĩa, Pháp hiệu Kiều Nga, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40. Ni trưởng sanh năm Đinh Mùi (1907) tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong (nay là thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), là con trưởng trong một gia đình trung nông Nho giáo. Thân phụ là cụ ông Võ Văn Đồng, thân mẫu là cụ bà Đinh Thị Liên.Năm 15 tuổi, Ni trưởng nhận thức đất nước đang bị...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng NHƯ hạ HOA NGUYÊN GIÁM VIỆN PHẬT HỌC NI VIỆN TỪ NGHIÊM TRỤ TRÌ CHÙA PHƯỚC HUỆ SA ĐÉC (1909 - 1989) I. THÂN THẾNi trưởng sinh năm 1908 (Mậu Thân) tại huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, thế danh Chế Thị Ngàn, Pháp danh là Như Hoa, Pháp hiệu Chơn Ngạn. Ni trưởng là con cả trong một gia đình trung nông, Nho giáo nhưng có lòng tin Phật. Thân phụ là cụ ông Chế Văn Cảnh, Pháp danh Tế Thời và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Xướng, Pháp danh Huệ Phụng, lúc xế chiều song thân đều xuất gia học Phật. Ngay từ lúc 7 tuổi,...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng NHƯ hạ LÝ TRƯỞNG NI BỘ BẮC TÔNG TỈNH SA ĐÉC (1914 - 1981) I. THÂN THẾNi trưởng thế danh là Đỗ Thị Xinh, Pháp danh Kiểu Mỹ, tự Chơn Đường, hiệu Như Lý, sinh năm Giáp Dần (1914) tại xã Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp). Thân phụ là cụ ông Đỗ Văn Hố, thân mẫu là cụ bà Bùi Thị Liên. Cả hai ông bà có nếp sống thuần lương và mến mộ Phật pháp nên Ni trưởng ít nhiều chịu ảnh hưởng của gia phong.Mới 6 tuổi, Ni trưởng phải khóc vĩnh biệt người cha yêu quý và chỉ sống lớn lên trong sự...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng ĐÀM hạ MINH TRƯỞNG NI BỘ BẮC TÔNG QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG (1912 - 1992) I. THÂN THẾNi trưởng thế danh là Hoàng Thị Bút, Pháp danh Tâm Quang, tự Đàm Minh, hiệu Minh Đức, sinh ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Tý (năm 1912) tại xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thân sinh là cụ ông Hoàng Nguyên Hoa - Pháp danh Tâm Chánh, thân mẫu là cụ bà Lý Thị Hợp. Gia đình có năm người con (một trai, bốn gái), Ni trưởng là chị cảVốn xuất thân trong gia đình khoa bảng, thấm nhuần giáo lý đạo Phật, trong gia tộc có người cô...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng TRÍ hạ THANH TRỤ TRÌ CHÙA BẢO AN – TP. CẦN THƠ (1925 - 2003) I. THÂN THẾNi trưởng Trí Thanh, thế danh Nguyễn Thị Phiến, sinh năm 1925 (Ất Sửu) tại xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Phong Dinh (thành phố Cần Thơ). Pháp húy là Nhật Phiến, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, là đệ tử của Ni trưởng Diệu Kim. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Mậu, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Vĩ. Ni trưởng là con thứ năm trong gia đình có sáu anh chị em (bốn trai và hai gái), gia đình thuộc thành phần trung nông, với gia phong...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI SƯ thượng DÕNG hạ LIÊN TRỤ TRÌ TINH XÁ NGỌC VIÊN (1931 - 1991) I. THÂN THẾNi sư Dõng Liên, thế danh Đàm Thị Sa thuộc hệ phái Khất sĩ Việt Nam, là đệ tử của Ni trưởng Tạng Liên và Thanh Liên.Ni sư sinh năm 1931 (Tân Mùi) tại huyện Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Cửu Long. Thân phụ là cụ ông Đàm Văn Tần, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Dậu.Vốn xuất thân trong gia đình Nho giáo nhưng có lòng kính tin Tam Bảo, sống trong tình thương bao dung, giáo dục rất mực kỷ cương của song thân nên đàn con sống trên thuận dưới hòa, tất cả đều...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng DIỆU hạ KIM KHAI SƠN CHÙA BẢO AN – TP. CẦN THƠ (1908 - 1976) I. THÂN THẾNi trưởng thế danh là Trần Quý Tích, sinh năm 1908 (Mậu Thân) tại Cầu Kè tỉnh Vĩnh Bình (nay là tỉnh Trà Vinh), Ni trưởng là người con thứ bảy trong gia đình, tất cả đều quy y với cụ Tổ Chí Thiền (Như Hiển) chùa Phi Lai, núi Voi, Châu Đốc. Ni trưởng được Tổ ban Pháp danh là Hồng Tích, tự Diệu Kim (còn gọi là Bửu Kim); Hòa thượng Thiện Hoa (Hồng Nở) là em trai của Ni trưởng. II. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌCDo sự giáo dưỡng và khuôn phép của...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI SƯ thượng DIỆU hạ HỮU SÁNG LẬP CHÙA BẠCH LIÊN (1915 – 1986) I. THÂN THẾNi sư Thích Nữ Diệu Hữu thế danh Dương Viên Hữu, sinh năm Ất Mẹo (1915), tại làng Vĩnh Lợi, huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu.Ni sư là người Việt gốc Hoa, xuất thân trong một gia đình trung thương, thân phụ là cụ ông Dương Văn Tý, thân mẫu là cụ bà Quách Thị Nói.Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống kính tin Phật pháp, nhiệt tâm với đạo nên những lời Kinh tiếng kệ, mõ sớm chuông chiều đã thúc giục chí xuất trần tìm về bến giác. Ni sư xin...
10:26 SA
| 01/01/2013
NI TRƯỞNG thượng DIỆU hạ NGA NGƯỜI SÁNG LẬP NGÔI CHÙA GIÁC HOA - BẠC LIÊU TRƯỜNG PHẬT HỌC NI ĐẦU TIÊN Ở MIỀN TÂY NAM BỘ (1885 - 1951) I. THÂN THẾNi trưởng Thích Nữ Diệu Nga, thế danh là Huỳnh Thị Ngó, sinh năm Ất Dậu (1885) tại làng Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu. Gia đình gốc người Hoa là tầng lớp phú nông. Thân phụ là cụ ông Huỳnh Giang Hiệp, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Kiểu.Ni trưởng sinh ra trong một gia đình theo đạo Phật. Thuở thiếu thời được sống trong gia đình giàu có, Ni trưởng luôn có tâm thích làm...
» Ni trưởng thượng Như hạ Châu - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Thiền - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Hữu hạ Chí - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Hoa - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạTrí - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Huy - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Hòa - 10:26 SA | 01/01/2013
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 12777 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 11089 )
3/
06/06/2013 03:24 ( 8874 )
4/
22/06/2013 19:00 ( 8724 )
5/
12/01/2015 12:24 ( 8665 )
6/
10/03/2014 23:53 ( 8661 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 8520 )
8/
06/06/2013 04:46 ( 7988 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 7882 )
10/
24/08/2013 08:28 ( 7711 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 7585 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 7425 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 6726 )
14/
13/01/2013 23:11 ( 6210 )
15/
23/09/2013 16:17 ( 6200 )
16/
10/03/2014 23:52 ( 6185 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 6011 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 5945 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 5256 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 4786 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 21 183 013
Đang truy cập
: 450

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net