Thứ Ba, 08 2016 04:38 CH
中国的
Ni trưởng thượng Như hạ Thiệt
10:26 SA | 01/01/2013

 

NI TRƯỞNG thượng NHƯ hạ THIỆT


TRỤ TRÌ CHÙA THIÊN PHƯỚC - TIỀN GIANG


(1927 - 1997)


I. THÂN THẾ
Ni trưởng, thế danh là Võ Thị Hữu sinh ngày 08 tháng 01 năm 1927 (Đinh Mão), tại Xoài Hột, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Đầy, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Bộ.
Ni trưởng là con thứ năm trong gia đình có sáu anh chị em (năm gái, một trai), gia đình thuộc tầng lớp nông dân có lòng kính tin Tam Bảo. Thuở nhỏ, Ni trưởng thường theo song thân đi chùa lễ Phật nên chí xuất trần từng bước xuất hiện trong tâm hồn trẻ thơ.


II. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC
Năm 14 tuổi (1941), được cha mẹ cho phép, Ni trưởng đến xin xuất gia với Hòa thượng Thành Đạo vào ngày Rằm tháng 8 tại Tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu và được Hoà thượng ban Pháp danh Như Thiệt, hiệu Giác Chơn.
Sau khi xuất gia được sự hướng dẫn của Bổn sư, Ni trưởng tham cầu học Kinh – Luật và được Y chỉ với Ni trưởng Bảo An - Bến Tre; Ni trưởng Như Ngộ - chùa Phổ Đức, Tiền Giang.


Năm 16 tuổi (1943), Ni trưởng thọ giới Sa-di-ni tại chùa Sắc Tứ Linh Thứu.
Năm 34 tuổi (1961), Ni trưởng thọ Đại giới tại Giới đàn chùa Từ Nghiêm - Sài Gòn.
Sau thời gian miệt mài học tập với tinh thần tự học và cầu tiến, Ni trưởng được Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam chính thức tấn phong lên hàng Giáo phẩm Ni sư vào ngày 07 tháng 11 năm 1972.


Tuy xuất thân từ hệ phái Lục Hòa (sau đổi thành Phật giáo Cổ truyền) nhưng với tâm cầu học Phật pháp, Ni trưởng đã tham học với Pháp sư Kiểu Lợi, Hòa thượng Thiện Chơn, Hòa thượng Thiện Hòa, Ni trưởng Sắc Tứ Linh Thứu, Ni trưởng Phổ Đức, Ni trưởng Bảo An.
Ni trưởng đã tham dự lớp học Gia giáo và nghe Kinh bộ với Hòa thượng Thiền Tâm trọn ba năm tại chùa Sắc Tứ Linh Thứu.
Ni trưởng thường xuyên nhập trường Hương (trường Hạ) ở chùa Giác Lâm, chùa Phật Ấn.


III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO
Năm 1960, Ni trưởng đảm nhận cương vị Giám thị Ni Quan Âm Tu Viện thành phố Mỹ Tho.
Năm 1963, Ni trưởng về chùa Thiên Phước để thừa hành Phật sự hoằng dương Phật pháp.
Năm 1972, Hòa thượng Thiên Phước viên tịch, Ni trưởng được phó chúc kế thừa làm trụ trì chùa Thiên Phước, tiếp dẫn Ni lưu, báo Phật ân đức.


Khi chính thức đảm nhiệm cương vị trụ trì, Ni trưởng bắt đầu trùng tu và mở rộng khuôn viên để thêm phần trang nghiêm thanh tịnh. Ni chúng về chùa Thiên Phước tu học ngày càng đông. Nhằm đảm bảo đời sống tu học của Ni chúng, Ni trưởng thực hiện tinh thần nông thiền.
Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, các Ban Trị sự Tỉnh - Thành hội Phật giáo lần lượt được thành lập trong đó có Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Khi Tỉnh hội Phật giáo Tiền Giang thành lập, trong hai nhiệm kỳ (1985-1988), (1988-1991), Ni trưởng được suy cử vào chức Ủy viên Ban Kinh tế Tài chánh của Tỉnh hội.


Nhiệm kỳ 1997 – 2002, Ni trưởng đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Đại diện Phật giáo thành phố Mỹ Tho.
Với đức độ khiêm cung, am tường Luật học, Ni trưởng được cung thỉnh vào cương vi Giới sư truyền trao giới pháp cho các giới tử Ni tại các Đàn giới do Tỉnh hội Phật giáo Tiền Giang tổ chức.
Khi trường Cơ bản Phật học tỉnh Tiền Giang  thành lập, Ni trưởng được cung thỉnh làm Giám luật Ni khóa I (1990 – 1994) và giáo dưỡng Ni chúng trường Cơ bản Phật học tại chùa Thiên Phước.


IV. THỜI KỲ VIÊN TỊCH
Sau bao nhiêu năm hy sinh cho đạo pháp, tiếp độ Ni lưu, trùng hưng Tam Bảo, sức khoẻ của Ni trưởng sút giảm theo năm tháng. Rồi một thoáng vô thường, sau một cơn bệnh nhẹ, Ni trưởng an nhiên viên tịch vào ngày 29 tháng 2 năm Đinh Sửu (1997). 70 năm thác tích Ta-bà, 36 năm tùy duyên hóa độ.
Tuy nay hóa thân về cõi Phật nhưng công đức và đạo hạnh của Ni trưởng vẫn còn lưu lại nơi trần thế. Quả là tấm gương sáng, suốt đời tận tụy lo cho đạo pháp đáng để cho hàng hậu học noi theo.
 “ Người nay giải thoát an nhiên,
  Cửa thiền vang mãi pháp âm hùng hồn.”


 

Các tin liên quan
» NiSư Thích Nữ Nhật Đạo - 08:46 CH | 24/09/2013
» Câu chuyện về Ni sư TN Như Thiện - 08:34 CH | 24/09/2013
» Ni Trưởng Diệu Trí - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Đàm hạ Thanh - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Đàm hạ Hinh - 10:26 SA | 01/01/2013
» Mục lục - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Châu hạ Liên - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Chơn - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Lý - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Tịnh hạ Hoa - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Nhật hạ Từ - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Chơn - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Hảo - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Chánh - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Ý - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thương Thiện hạ Liên - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Thông hạ Huệ - 10:26 SA | 01/01/2013
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 12777 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 11089 )
3/
06/06/2013 03:24 ( 8874 )
4/
22/06/2013 19:00 ( 8724 )
5/
12/01/2015 12:24 ( 8665 )
6/
10/03/2014 23:53 ( 8661 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 8520 )
8/
06/06/2013 04:46 ( 7988 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 7882 )
10/
24/08/2013 08:28 ( 7711 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 7585 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 7425 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 6726 )
14/
13/01/2013 23:11 ( 6210 )
15/
23/09/2013 16:17 ( 6200 )
16/
10/03/2014 23:52 ( 6185 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 6011 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 5945 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 5256 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 4786 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 21 185 168
Đang truy cập
: 468

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net