Thứ Tư, 08 2016 04:23 SA
中国的
Ni trưởng thượng Thể hạ Yến
10:26 SA | 01/01/2013

 

NI TRƯỞNG thượng THỂ hạ YẾN


GIÁM VIỆN NI VIỆN DIỆU ĐỨC – HUẾ


(1908 – 1989)

I. THÂN THẾ

Ni trưởng thế danh Lê Thị Tuyết Sơn, sinh ngày 06 tháng 02 năm 1908 (Mậu Thân) tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là cụ ông Lê Bá Định, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Nghệ.

Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có lòng kính tin Tam Bảo, nên phần nào Ni trưởng sớm tìm hiểu và gia tâm tìm hiểu giáo lý Phật đà để chọn cho mình một hướng đi đích thực.

II. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC

Năm 18 tuổi (1926), hữu duyên đã đến đó là được song thân cho phép xuất gia, Ni trưởng tìm vào Cố đô Huế đầu sư với Ni trưởng thượng Diệu hạ Hương tại chùa Diệu Viên và được Bổn sư thâu nhận, ban Pháp danh là Tâm Nguyệt, hiệu là Thể Yến nối pháp đời thứ 43 dòng Thiền Lâm Tế (là pháp tử đầu tiên của Ni trưởng thượng Diệu hạ Hương).

Năm 20 tuổi (1928), sau khi thọ Sa-di-ni giới, Ni trưởng đến trú tại chùa Khải Ân (Huế) cùng với Ni trưởng Diệu Viên dự lớp giáo lý do Ni trưởng Diệu Không tổ chức.

Năm 23 tuổi (1931), theo hầu cận Bổn sư tại chùa Tường Vân (Huế), sau đó cố Hòa thượng Tường Vân giao cho Bổn sư ngôi chùa Từ Đàm (cũ) để sửa sang lại làm cơ sở tu học cho Ni chúng. Hai năm sau nhường lại cho An Nam Phật Học hội làm trụ sở, do đó, Ni trưởng Diệu Không và các thiện nam tín nữ sáng lập chùa Diệu Đức và thỉnh cố Ni trưởng Diệu Hương làm Trị sự trưởng.

Ni Viện Diệu Đức ra đời, Ni chúng Bắc, Nam lần lượt quy tụ rất đông, đây cũng chính là nơi đào tạo Ni chúng đầu tiên ở Huế.

Năm 27 tuổi (1935), Ni trưởng thọ Cụ túc giới tại chùa Tịnh Lâm - Bình Định do cố Đại lão Hòa thượng Phước Huệ chứng minh, rồi sau đó Ni trưởng trở về Huế tiếp tục tu học.

III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO

Năm 1942, Ni trưởng thừa lệnh Bổn sư cùng Ni trưởng thượng Viên hạ Minh ra Bắc dạy giáo lý tại trường Bồ Đề. Được hai năm, vì chiến sự nên Ni trưởng trở về Huế hỗ trợ Bổn sư và các bậc thạc đức hướng dẫn Ni chúng tỉnh nhà tu học, Ni trưởng được phân công đảm nhiệm cương vị Thủ chúng.

Trải qua bao thăng trầm, Ni trưởng vẫn kiên trì hướng dẫn Ni chúng tu học và tham gia công tác từ thiện xã hội.

Năm 1961, Ni trưởng mở Ký Nhi viện Diệu Đức - Huế do Ni trưởng làm Giám đốc để nuôi dạy con em nghèo tại địa phương.

Năm 1971 Bổn Sư viên tịch, Ni trưởng kế vị làm Giám viện chùa Diệu Đức do Ni bộ Thừa Thiên - Huế công cử.

Năm 1972, được Giáo hội mời làm Giám đốc Cô Nhi viện Tây Lộc – Huế đến năm 1975.

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Ni trưởng cùng quý Ni trưởng trong Ni bộ nên mãi đến nay Ni viện vẫn duy trì các lớp học và Ni chúng các nơi tề tựu về tu học rất đông.

IV. THỜI KỲ VIÊN TỊCH

Thời gian trôi qua, thân tứ đại theo quy luật vô thường.  Tuy tuổi cao sức yếu nhưng Ni trưởng vẫn minh mẫn, tinh cần trong tham thiền, niệm Phật. Biết mình sắp về cõi Phật “Như đèn cạn dầu”, Ni trưởng thỉnh các Trưởng lão Ni của Ni bộ Thừa Thiên - Huế bàn giao công việc chỉnh đốn lại ban Quản trị, ân cần giao phó mọi công việc để Ni trưởng an tâm niệm Phật.

Lúc 01 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11 năm Kỷ Tỵ (1989), Ni trưởng nhẹ nhàng xả báo thân trong sự hộ niệm của đại chúng và môn đồ đệ tử. Thọ 81 tuổi đời, 54 hạ lạp.

Kể từ nay!

            “Đèn Thiếu Thất vắng người khêu bất,
              Đỉnh Lăng Già vắng bặt pháp âm,
              Người đi lưu lại bao niềm nhớ,
              Công hạnh muôn đời mãi khắc ghi. ”


 

Các tin liên quan
» Ni trưởng thượng Thông hạ Huệ - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Trí hạ Liên - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Liễu hạ Tánh - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni sư thượng Minh hạ Bổn - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Diệu hạ Không - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Thể hạ Thanh - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Thể hạ Quán - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Hải - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Đăng - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Huyền - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Hường - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Diệu hạ Trí - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Đạt hạ Thử - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Từ hạ Hương - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Tâm hạ Đăng - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni sư thượng Đàm hạ Nghi - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Đàm hạ Xuân - 10:26 SA | 01/01/2013
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 12778 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 11090 )
3/
06/06/2013 03:24 ( 8884 )
4/
22/06/2013 19:00 ( 8727 )
5/
12/01/2015 12:24 ( 8673 )
6/
10/03/2014 23:53 ( 8666 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 8522 )
8/
06/06/2013 04:46 ( 7994 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 7883 )
10/
24/08/2013 08:28 ( 7716 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 7590 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 7427 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 6731 )
14/
13/01/2013 23:11 ( 6214 )
15/
23/09/2013 16:17 ( 6201 )
16/
10/03/2014 23:52 ( 6189 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 6012 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 5946 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 5262 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 4792 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 21 201 243
Đang truy cập
: 332

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net