Thứ Ba, 08 2016 03:00 CH
中国的
Tu để an lạc thân tâm
01:53 CH | 21/02/2016

 TU ĐỂ AN LẠC THÂN TÂM

Nói đến sự tu, rộng lắm, sự hiểu biết cạn cợn không dám bàn nhiều để bị cười chê. Nhưng xin góp chút cách nhìn về động cơ tu tập cho hàng cư sĩ tại gia sơ cơ, như tôi.

Con đường Phật tìm, vạch ra và chỉ chúng sinh đời đời kiếp hướng đến, đi, thực sự là một CON ĐƯỜNG LỚN THÊNH THANG, con đường vĩ đại được xây dựng bởi ánh nhìn khoáng đạt nhất và tư duy lý luận minh triết nhất đã chứng minh giá trị qua thời gian tồn tại và sự thuyết phục những bậc cao minh nhất tin theo. 

Đấy là một hệ thống lý luận sâu sắc giúp hình thành nhân sinh quan và thế giới quan khiến nhân sinh chẳng những tìm thấy bằng an, sự sống chân chính và xứng đáng trong đời kiếp này mà - quan trọng - nếu thành tựu, tìm thấy sự giải thoát vĩnh viễn, thành Phật, bậc giác ngộ viên mãn. 

Ở đây, như đã nói, với hàng sơ cơ còn nhiều vô minh thiển cận, phước duyên ít, nghịch duyên nhiều, xin nói về sự tu ở khía cạnh thiết thực – dưới góc nhìn cá nhân - động cơ tìm cầu an lạc thân tâm ở đời này kiếp này, hạnh phúc trần tục ở hiện tại, cho dù động cơ ấy không phải là mong muốn của đức Phật đối với hậu sinh và không thỏa mục tiêu rốt ráo mà giáo lý chỉ ra.
 
 

Phật đã nói rất rõ và ngay từ lúc khởi nguyên, rằng lời Phật không dễ nghe, dễ hiểu hay dễ thực hiện. Chúng sinh đa dạng, vô số căn cơ hoàn cảnh như trong một lớp học vĩ đại, khó đòi hỏi sự tinh tấn như nhau, sự tu diễn ra trong nhiều đời nhiều kiếp, tùy mỗi người tích lũy nghiệp tới đâu. Trong thời đại ngày nay khi cách mạng công nghiệp vươn đến những vùng đất xa xôi nhất, trào lưu sống gấp, hưởng thụ và mất phương hướng, mất niềm tin... diễn ra, nhất là trong giới trẻ, con đường tu tập thực sự không đơn giản chút nào.

Bạn học Phật nghiêm túc, tin theo, giữ những giới căn bản như ngũ giới cấm, và chỉ cần đến thế, đã an lạc thân tâm rất nhiều; tiến thêm chừng nào, sự an lạc thân tâm càng nhiều hơn chừng ấy ngay trong bon chen hiện tại, trong thời buổi hỗn mang tranh danh đoạt lợi đồng tiền vạn năng.
 
 

Một tâm không bê tha trong men rượu, tham dâm, sát sinh và tham cầu của người, không dối gian - chỉ như thế - bạn hạnh phúc biết bao nhiêu. Tâm bạn được giải phóng khỏi sự đố kỵ hàng ngày hàng giờ khi đồng nghiệp được thăng quan tiến chức, hay bạn bè tậu xe mới xây nhà to; bạn không còn lo sợ sự thù oán và trả thù vì không hại người; không còn dao động đắm chìm với nhan sắc không chính đáng, khi đã thoát được tục lụy thương tình...đấy  chỉ là những mô tả đơn sơ, lợi ích tu tập theo chính pháp to lớn hơn rất nhiều so với những mô tả sơ cơ như trên.

Cứ như một chiếc bánh vĩ đại, chỉ cần một mẩu nhỏ cũng đủ no cả ngày; một phần giáo lý nhà Phật đủ an lạc thân tâm một đời hiện tại và tạo đà cho các đời sống tiếp theo, hướng đến một sự an lạc lớn hơn, để rồi mục tiêu rốt ráo: sự giải thoát viên mãn, sẽ đạt được như Phật đã đạt được.

Nguyễn Thành Công

Theo phatgiao.org.vn  

Các tin liên quan
» Suy nghiệm về cái chết - 11:12 CH | 05/03/2016
» Phẩm mạo người xuất gia - 11:08 CH | 05/03/2016
» Chớ khởi tâm sợ hãi - 08:23 CH | 04/03/2016
» Chuyển nghiệp - 03:58 CH | 02/03/2016
» Pháp ngữ của Đức Dalai Lama - 08:58 CH | 27/02/2016
» Tu hành là đi thẳng - 09:14 CH | 26/02/2016
» Khổ vui do mình - 05:49 CH | 25/02/2016
» Ngày con đón Phật tương lai - 10:03 CH | 23/02/2016
» Đem Phật vào tâm - 07:34 CH | 06/02/2016
» Lòng tin về tịnh độ - 03:25 CH | 03/02/2016
» Vun bồi phước đức - 10:45 CH | 02/02/2016
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 12777 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 11089 )
3/
06/06/2013 03:24 ( 8874 )
4/
22/06/2013 19:00 ( 8724 )
5/
12/01/2015 12:24 ( 8665 )
6/
10/03/2014 23:53 ( 8661 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 8520 )
8/
06/06/2013 04:46 ( 7988 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 7882 )
10/
24/08/2013 08:28 ( 7711 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 7585 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 7425 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 6726 )
14/
13/01/2013 23:11 ( 6210 )
15/
23/09/2013 16:17 ( 6200 )
16/
10/03/2014 23:52 ( 6185 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 6011 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 5945 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 5256 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 4786 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 21 183 176
Đang truy cập
: 472

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net